Vurdering af skader på hovedkomponenter

Når din vindmølle bliver beskadiget, kan det være svært at vide præcis, hvor skaden er opstået. Derfor kan det være nødvendigt at foretage en undersøgelse for at vurdere omfanget af skaderne.

Har du brug for en skadesvurdering af dine komponenter?

En skadeundersøgelse er en del af processen med at afgøre, om en skade er dækket af dit forsikringsselskab. Derfor er det vigtigt, at undersøgelsen udføres så detaljeret og præcist, at forsikringsselskabet kan bruge undersøgelsen i deres vurdering af skaden.

Med WindTechs omfattende knowhow om vindmøllekomponenter er vi perfekt egnede til at rådgive og hjælpe dig med en grundig og præcis skadesundersøgelse. Fra vores værksted i Danmark kan vi udføre en skadesårsagsanalyse baseret på vores skadesundersøgelse.

Hvis det konkluderes, at komponenten skal renoveres eller kasseres, står WindTech også til rådighed med rådgivning og vejledning om dette.

gopr0781_3757

Hvad omfatter en skadesundersøgelse?

Afhængigt af skadens art kan din komponent være dækket af dit forsikringsselskab. For at dække skaden er det nødvendigt at fastslå skadens oprindelse og omfang. Hos WindTech kan vi adskille din komponent for at udføre en detaljeret og grundig undersøgelse.

Vi forsikrer dig om, at alle dele vil blive inspiceret, målt og undersøgt grundigt.

Som en del af undersøgelsen gennemgår vi alle vindmøllens hovedkomponenter, som f.eks. dækker:

  • Gearkasse
  • Generator
  • Krøjesystem
  • Hovedaksel

I særlige tilfælde kan en komponent være så beskadiget, at den ikke kan renoveres. I dette tilfælde vil vi kontakte dig og lade dig beslutte, om vi skal kassere eller beholde komponenten.

Ud fra vores skadesundersøgelse kan dit forsikringsselskab foretage en skadesvurdering.
Afhængigt af resultatet vil det være op til dig og dit forsikringsselskab at afgøre, hvordan vi går videre.
Uanset hvad resultatet måtte blive, kan WindTech altid tilbyde rådgivning eller vejledning.

Vil du gerne vide mere om vores skadesundersøgelser?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores skadesundersøgelser.

Du kan enten ringe til os på +45 97 33 33 80, eller du kan sende os en e-mail på info@wind-tech.dk ​